Vzdělávací centrum

Číslo stanoviště: 
7
Vzdělávací centrum

 Vzdělávací centrum v obci Křižánky bylo vybudováno v nástavbě stávající prodejny smíšeného zboží. Projekt se uskutečnil za finanční podpory ze strukturálních fondů EU a fondu ČR v rámci tzv. Společného operačního programu. Cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v regionu obce. Stavební práce byly zahájeny v březnu a skončily v srpnu roku 2007. Vzdělávací centrum pak bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2007.

Budova je vybavena bezbariérovým přístupem. K dispozici jsou dva sály, které je možné v případě potřeby spojit nebo naopak rozdělit pomocí mobilní zástěny. Součástí je čajová kuchyňka, sociální zařízení a menší počítačová učebna s kanceláří manažerky. Budova je pokryta signálem WIFI pro propojení k síti Internet.
Vzdělávací centrum je dále vybaveno interaktivní tabulí s pc, vizualizérem, dataprojektorem, notebookem, promítacím plátnem a hlasovacím zařízením.

 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště