Stavební úpravy obecního úřadu - II.etapa

Číslo stanoviště: 
18
Stavební úpravy obecního úřadu - II.etapa

V rámci realizace projektu bude vybudován bezbariérový přístup do 1.patra obecního úřadu, kde má kromě starosty a účetní sídlo i lékař, kterého navštěvují převážně starší občané obce. Bezbariérový přístup je řešen výtahovou šachtou umístěnou na vstupu do objektu OÚ. K nové přístavbě bude vybudována přístupová cesta se zámkovou dlažbou.  

Stavba bezbariérového přístupu je samostatnou etapou projektu Obecní úřad Křižánky - Stavební úpravy, přístavba hasičské zbrojnice. První etapa zahrnující stavbu zbrojnice již proběhla a byla ukončena rozhodnutím předčasného užívání. Přístavba výtahu bude jako samostatná etapa ukončena stejným způsobem. Tento projekt byl financovám Ministerstvem pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště