Rekonstrukce budovy školy

Číslo stanoviště: 
9
Rekonstrukce budovy školy

 Historie budovy školy v obci Křižánky sahá až na začátek 19. století. Tehdy byla budova pouze jednopodlažní. Škola od té doby prošla mnoha změnami. Současnou podobu získala budova v druhé polovině minulého století. Od roku 1985 byla škola uzavřena. Výuku se podařilo zcela obnovit až v roce 1995. Po deseti letech, kdy byla škola mimo provoz, byl stav budovy doslova v katastrofálním stavu. Vzhledem k vysokým nákladům na opravu však bylo nutné uskutečnit rekonstrukci budovy postupně v několika etapách. 
 

 Největších změn dosáhla škola v letech 2006 - 2008, kdy byla budova plynofikována a následně proběhla kompletní vnější i vnitřní rekonstrukce. Všechny akce bylo nutné uskutečnit vzhledem k výuce pouze v době letních prázdnin. Celkově přesáhly náklady na rekonstrukci budovy 8 milionů korun. V současné době je budova školy kompletně opravena a vyhovuje nárokům na vzdělávání žáků na začátku 2l. století. V budově je mateřská škola, základní škola a školní jídelna. Objekt je pokryt signálem WIFI pro připojení k síti Internet. V učebnách jsou umístěny dataprojektory. Ve velké učebně byla instalována interaktivní tabule. Rekonstrukce školy proběhla za finanční podpory kraje Vysočina, SFŽP a státního rozpočtu.

Javascript is required to view this map.
Video: 
Prezentace stavebních úprav školy
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště