Průzkumný vrt Křižánky

Číslo stanoviště: 
14
Průzkumný vrt Křižánky

Projekt realizovaný vroce 2011, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory bylo provedení hydrogeologického průzkumného vrtu v katastrálním území Křižánky, doplněného hydrodynamickými zkouškami a laboratorními rozbory vody. Projekt byl zaměřen na vyhledání a ověření zdroje pitné vody pro obyvatele obce Křižánky, který vytvoří předpoklad pro vybudování veřejného vodovodu a zaručí zásobování obyvatel obce dostatečným množstvím kvalitní pitné vody.

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště