Park v centru obce

Číslo stanoviště: 
10
Park v centru obce

 Podobně jako stavba dětského hřiště byl také záměr na realizaci živého parku v centru obce jednou z priorit stanovených v rámci komunitního plánování. Obec vzhledem ke své specifické zástavbě nemá náves. Občané obce se tak neměli kde setkávat. Centrální část obce je přitom přirozeným místem koncentrace obyvatel. V centrální části obce se nachází prodejna potravin, obecní úřad, škola, dětské hřiště a vzdělávací centrum.

 Na tomto prostranství se nacházely zahrady se zanedbanými dřevinami.  Vzhledem k realizaci větších a finančně náročnějších projektů, nebylo možné uskutečnit realizaci projektu v celém rozsahu. Budování parku v centru obce bylo proto rozděleno na několik etap. 1. etapa zahrnovala prostranství u dětského hřiště. 2. etapa zahrnovala prostranství před prodejnou a vzdělávacím centrem. Poslední 3. etapa zahrnuje prostranství před OÚ. V roce 2010 byly dokončeny první dvě etapy. Všechny etapy byly vždy plánovány za účasti veřejnosti. Do realizace projektu se zapojily také děti ze základní i mateřské školy. Na dokončení stále čeká 3. etapa projektu.

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště