Oprava zvonice v místní části České Milovy

Číslo stanoviště: 
2
Oprava zvonice v místní části České Milovy

V naší obci jsou dva hřbitovy. Větší, který se nachází za kostelem v Moravských Křižánkách, je rozdělený na část evangelickou a katolickou.
Druhý hřbitov je výrazně menší. Nachází se na návrší nad milovskou kotlinou a tvoří tak jednu z dominant místní části České Milovy.

Objekt je tvořený budovou zvonice s márnicí a plotem se zídkou vymezující samotný hřbitov. V budově zvonice chyběl zvon, dřevěné prvky byly ztrouchnivělé. Omítka objektu se rozpadala a střechou zatékalo.
Při opravě celého hřbitova jsme využili program Podpora obnovy venkova MMR a Program obnovy vesnice Vysočiny. Kompletní opravou prošla budova zvonice, která získala novou fasádu, dveře, okno, střešní krytinu a nové dřevěné prvky.

Javascript is required to view this map.
Video: 
Žehnání zvonu
První zvonění v opravené zvonici 1
První zvonění v opravené zvonici 2
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště