Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II.etapa

Číslo stanoviště: 
16
Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II.etapa

Oprava komunikace v místní části České Křižánky se týkala části od kříže směrem dolu (k hospodě). Komunikace byla ve špatném stavu, kvůli tekoucí vodě. Vodu nelze odvést mimo cestu, protože její niveleta je hluboko pod úrovní terénu. Cesta byla v horní třetině zavážena hlínou a rostlinnými zbytky. V ostatních částech cesty byly vyjeté koleje.  

Z těchto důvodů došlo k opravě komunikace, aby bylo možné její využívání ve všech směrech, a to i osobním automobilem. Komunikace byla opravena za podpory Fondu Vysočiny z programu Rozvoj venkova 2010.
 
Došlo k následujícím opravám:
- odbagrování hliněné zavážky
- urovnání podkladového povrchu cesty
- navezení hrubého štěrku
- navezení jemnějšího štěrku (zavibrováním)
- vyspádování cesty v horní části
- instalace žlabovek a kovové svodnice
 

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště