On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky

Číslo stanoviště: 
4
On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky

Obec Křižánky v roce 2011 uskutečnila za podpory MŽP projekt nazvaný: „On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci.“ Projekt se člení na dvě části.

První část mapuje současný rozvoj obce. Návštěvníci obce se tak mohou na 12 stanovištích seznámit s nejvýznamnějšími realizovanými projekty obce.
Druhá část projektu se věnuje rozvoji obce v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století a to na příkladu tradičního a dnes již zaniklého řemesla pilníkářství.
Pilníkářství patří mezi řemesla, jejichž výskyt se v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století soustřeďoval především na Svratecku, zejména zde v obci Křižánky. Díky pilníkářství a dalším řemeslům byly v této době Křižánky v největším rozkvětu a měly až čtyřnásobně více obyvatel než nyní. Podobně jako další řemesla i pilníkářství na Křižánkách po druhé světové válce postupně zaniklo. Úpadek řemesel přinesl i postupný úpadek Křižánek. Křižánky mají nyní kolem čtyři sta trvale žijících obyvatel.
S řemeslem křižáneckých pilníkářů se návštěvníci mohou blíže seznámit na 6 stanovištích naučné stezky.
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště