Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky

Číslo stanoviště: 
12
Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky

V obci Křižánky se nachází řada sakrálních staveb. Vzhledem k finanční náročnosti oprav staveb tohoto druhu, jsme se rozhodli obnovit prozatím drobné sakrální stavby. Cílem se tedy staly tři kříže v obci Křižánky. Jedná se o kříže umístěné na návsi, Českém kopci a Borovině.
 

Okolo prvního výše zmiňovaného kříže na návsi, prochází velké množství občanů obce, turistů a chatařů. Na kříži již nebylo čitelné písmo a byl celkově pod vlivem klimatických podmínek značně znehodnocený. V rámci opravy došlo i k jeho přesunutí z původního místa blízko komunikace, na místo současné, kde je kříž ve větším "bezpečí" i díky jeho novému oplocení.
Druhý kříž se nachází na Českém kopci. Tento kříž je největší ze všech Křižáneckých křížů a bylo nutné ho narovnat, jelikož stál šikmo. Došlo také k celkovému očištění kamene a pozlacení postavy Ježíše. I u tohoto kříže je plot, který jsme nechali obnovit. Je zde příjemné posezení s možností letních pikniků při procházení pilníkářské stezky, ze které se lze dál dostat na Čtyři palice.
Poslední kříž je umístěn na Borovině, v kopci po levé straně směrem na Svratku. Tento kříž bylo zvlášť obtížné opravit, jelikož se nachází na místě pro automobil těžce přístupném. Kameníci měli spoustu práce, aby opravený kříž ručně bez vzniku škod umístili zpět na místo. Ovšem vše se jim podařilo a kříž je opět na svém místě i v "novém kabátě".
Oprava křížů proběhla za finanční podpory ministerstva pro místní rozvoj z programu podpora obnovy a rozvoje venkova.

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště