Hrajeme si na vsi

Číslo stanoviště: 
17
Hrajeme si na vsi

Cílem projektu je úprava prostranství mezi budovou obecního úřadu a budovou školy, prostransví u dvou autobusových zastávek a výsadba stromové aleje podél cesty od školy k obecnímu úřadu a směrem k Devíti skalám s odpočívadlem na konci aleje.

Projektový záměr na vybudování příjemného a důstojného prostředí pro děti na uvedených místech. Tento projekt je výsledkem komunitního plánování a práce s veřejností v obci Křižánky. Děti se v rámci výtvarné soutěže zapojily na návrhu budoucího řešení dotčených lokalit. Projekt byl fináncován Ministerstvem pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova a obcí Křižánky. 

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště