Dětské hřiště

Číslo stanoviště: 
11
Dětské hřiště

STAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ:
Vybudování dětského hřiště mezi školou, prodejnou a obecním úřadem bylo jedním z hlavních projektových záměrů, které vznikly v rámci komunitního plánování občanů obce. V té době se v místě dnešního hřiště nacházelo několik starých prolézaček a zahrady se zanedbanými keři. Do přípravy i realizace hřiště se zapojili nejen rodiče, ale také samotné děti.   Formou výtvarné soutěže mezi dětmi mateřské i základní školy byly vytipovány herní prvky. Rodiče poté při veřejném projednání navrhli rozmístění prvků na vymezené ploše. Na konečné realizaci se výrazným způsobem podíleli občané obce formou dobrovolné práce. Tato práce občanů byla následně znalcem ohodnocena na více jak 60.000,- Kč. Většinu nákladů na stavbu hřiště navíc pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy venkova. Obci však pomohli také sponzoři a to nejen z řad místních občanů, ale také chalupářů. 
 

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ:
V roce 2012 přestaly herní prvky vyhovovat a proto se obec rozhodla hřiště obnovit. Projekt na obnovu dětského hřiště mohl být realizován díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V rámci realizace projektu byly odstraněny nevyhovující herní prvky, proběhly drobné terénní upravy včetně vybudování novývh dopadových ploch a byly nainstalovány nové herní prvky.Hlavní práce proběhly v roce 2013 a hřiště bylo slavnostně otevřeno 3. června roku 2014. Na přípravě a realizaci projektu se podílela Obec Křižánky, Základní škola a Mateřská škola Křižánky, Sbor dobrovolných hasičů Křižánky. Český svaz žen Křižánky, Sportovní oddíl Botafogo Křižánky a další občané a příznivci naší obce.  Celkové náklady na obnovu dětského hřiště dosáhly částky 325.000,- Kč.
 
 
 
 

Javascript is required to view this map.
Fotografie: 
Dětské hřiště
Dětské hřiště
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště