Stavební úpravy domu č.p.96 - 1. etapa

Číslo stanoviště: 
19
Stavební úpravy domu č.p.96 - 1. etapa

V rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy domu č.p. 96., který je ve vlastnictví obce Křižánky. V rámci těchto úprav dojde ke snížení stropu na takovou úroveň, aby bylo v budoucnu možné uvažovat o případném využití podkroví. 

Dotace na tento projekt byla poskytnuta v rámci programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2011.

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště