Za pilníkáři na Český kopec

Číslo stanoviště: 
1
Za pilníkáři na Český kopec

Pilník coby nástroj sloužící k obrábění a ostření přestože už nemá tak široké uplatnění jako v minulosti stále patří k základnímu dílenskému nářadí. Počátky zhotovování pilníků sahají hluboko do starověku. Nejstarší pilníky odpovídající svým vzhledem těm dnešním byly bronzové. Železné pilníky se objevily až v době, kdy nástroje z tohoto materiálu se staly běžnou záležitostí. První pilníky na našem území se začaly vyskytovat v době laténské (mladší doba železná). Oblastí původu samostatného pilníkářského řemesla bylo Německo. Do Českých zemí přišlo toto řemeslo až v polovině 16. století. Podle Tereziánského katastru bylo řemeslo zastoupeno v Čechách v devíti městech a na Moravě ve dvou městech. Pilníkářství se v této době řadilo ke komerčním řemeslům. Obecně lze říci, že v této době se jednalo o řemeslo se stabilním odbytem a výdělkem.

Zlomkovým momentem pro rozvoj průmyslu byly politicky - sociální změny za vlády Josefa II. Jedním k klíčových faktorů se stalo zrušení nevolnictví v r. 1781, které navýšilo počet řemeslníků. Tímto byla otevřena cesta k působení pilníkářských mistrů nejen ve městech, ale i na venkově. Důležitými odběrateli pilníků ve velkém byli dřevaři. V okolí Hlinska se vyskytovali zhotovitelé obuvi, kteří zase požadovali speciální ševcovské rašple. V okolí Hlinska se na konci 20. let 19. století usídlilo nové řemeslo nejprve ve vsích Koruna, Rychmburk a Křižánky, které se později staly významným střediskem pilníkářské výroby. Pilníkáři byli organizováni v krajském cechu zámečníků v Chrudimi. Kolem roku 1840 mistři opustili chrudimský cech a vstoupili do "Společného cechu ve Svratce". Po roce 1880 se tak pilníkářská produkce rozšířila z českého okolí Svratky do moravského, tedy z Chrudimského okresu do Novoměstského, a to pouze na Moravské Křižánky a moravskou Cikánku. Toto rozmístění vydrželo až do poloviny 20. století. (Použité zdroje: Ruční pilníkářství na Hlinecku - Václav Michalička)

Dokumenty ke stažení: 
Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště