Ruční pilníkářství v současné době

Číslo stanoviště: 
6
Ruční pilníkářství v současné době

Jak již bylo výše zmíněno, tradice ručního pilníkářství na Křižánkách vlivem společenských a technologických vlivů zcela zanikla. V současné době na Křižánkách žijí občané, kteří se pilníkářským řemeslem vyučili.

Pan Drahomír Smejkal se narodil 7.11. 1956 v Jihlavě, kde dosud také žije. Do kontaktu s pilníkářskou výrobou se dostal na učebním oboru pilníkář, který byl pokusně otevřen při továrně na pilníky TONA, pobočný závod v Jihlavě. Po vyučení začal pracovat na úseku ručního výseku pilníků a rašplí, kde zůstal až do roku 1992, kdy se výrobě začal věnovat jako soukromý živnostník.
V současné době provozuje řemeslo společně se svým synem Pavlem, který se u něj vyučil. Společně vyrábějí několik základních typů nástrojů, jakož i speciální zakázky, které jsou mezi zákazníky pro své charakteristické vlastnosti a kvalitu vyhledávaným a ceněným zbožím.
Vybavení jeho dílny sestává i dnes z kovadliny, svěráku, a potěhu, několika olověných podložek, dlát pro výsek a pilníkářských kladiv různých hmotností.
Mezi jejich odběrateli  bychom našli výrobce hudebních nástrojů a historického nábytku, ale také chirurgická oddělení u nás i v zahraničí.
Svoji dovednost prezentuje pan Smejkal na veřejnosti pouze omezeně, a to téměř výhradně v Souboru lidových staveb Vysočina, který soustavně mapuje zdejší tradici pilníkářských dílen. (Použité zdroje: Nositelé tradice lidových řemesel I. - Martin Šimša)

Javascript is required to view this map.
Video: 
See video
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště