Konec pilníkářství na Křižánkách

Číslo stanoviště: 
5
Konec pilníkářství na Křižánkách

 Jak se rozrůstaly dílenské provozovny, úřady počínaly klást větší důraz na plnění základních hygienických a bezpečnostních předpisů. Zvláště zdraví škodlivá byla práce s olovem a velkými pískovcovými brusy. Při práci vnikal do plic olověný prach, který vznikal při plošném styku olovněné podložky s kovadlinou a také prach z brusu. Pilníkáři proto trpěli častými chorobami a věková hranice jejich úmrtnosti byla značně snížena.

Za zmínku stojí i nesporná kvalita pilníkářských produktů z Křižánek. Pilníkáři na Křižánkách měli svá tajemství technologických postupů. I když základní výrobní proces byl daný, tak se některé techniky na Křižánkách lišily a dodávaly tak zdejším pilníkům věhlas. Například zde byla používána zdokonalená technika při kalení. Jednalo se o speciální pastu nazývanou "hert", jejíž složení si každý mistr pečlivě střežil. Základem pasty byla kuchyňská sůl, rohová moučka, krevní sůl, dřevěné uhlí, žitná mouka jako pojidlo a další nauhličující přísady. Utvořenou kaší se pilníky natřely. Zuby na nich se ucpaly a tím bylo jejich ostří chráněno před opalem při kalení, ke kterému se přistupovalo až po uschnutí pasty.
Konec slibně se rozvíjejícího se řemesla předznamenala německá okupace a zřízení Protektorátu Čech a Moravy. Dělníci byli násilně přesouváni do velké Jihlavské továrny založené v r. 1921 jako centrální  pilníkárny výše zmíněné firmy Schmidt a spol. Po odvedení německých dělníků na frontu bylo třeba doplnit stavy, neboť pilníkářská výroba se vedla jako důležitá pro válečný průmysl "Třetí říše". Po válce mnoho pilníkářů z Křižánek již v továrně zůstalo a naopak další je následovali z důvodu množství uvolněných bytů po odsunutých Němcích. Na Hlinecku tak zmizela domácká produkce i drobní živnostníci a zůstalo pouze několik větších provozoven, které vyráběly až do začátku padesátých let, kdy ukončili svou činnost. Velký podíl na zániku měly vedle socializace především centralizační snahy pilníkáren v Jihlavě a Hlinsku, kam byli lidé, kteří zůstali u řemesla, soustředěni.
V současné době existuje v České republice pouze jediná továrna na pilníky, a to v Jihlavě. Zde je výroba typizovaných pilníků prováděna moderními stroji. Tradice ručního pilníkářství je zachována v Hruškových Dvorech u Jihlavy. Zde pracuje vyučený pilníkář Drahomír Smejkal, který byl zaškolen na tradiční výsek od vyučených pilníkářů z Křižánek. (Použité zdroje: Ruční pilníkářství na Hlinecku - Václav Michalička)
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště