Pilníkářství na Křižánkách od přelomu století do začátku II. světové války

Číslo stanoviště: 
3
Pilníkářství na Křižánkách od přelomu století do začátku II. světové války

Za první republiky prožívalo pilníkářské řemeslo na Hlinecku svůj největší rozkvět. Především České a Moravské Křižánky se staly vyhlášeným pilníkářským střediskem. Protože ještě nenastala éra moderních brusných zařízení, velká poptávka po kvalitním pilníkářském zboží stále narůstala. Díky značnému množství vyučených mužů s různými schopnostmi a nestejnou kvalitou zvládnutí řemesla se vytvořilo několik pilníkářských vrstev s rozdílným sociálním zázemím.

Specifickým rysem charakteristickým pro Křižánky a okolí Svratky se stalo v rámci Českých zemí ojedinělý jev a tím bylo domácké pilníkářství. Jednalo se většinou o vyučené výrobce, ačkoliv se rovněž objevovali i lidé pouze zaučení, kteří zvládli techniku výseku pilníků. Domácká výroba byla provozována bez většího speciálního dílenského vybavení, kdy mezi základní zařízení patřil dřevěný špalek, olověné podložky a pilníkářská kladiva se zahnutou rukojetí. Pracovalo se převážně v obytné místnosti, síni nebo kůlně. Tito domáčtí dělníci neprováděli celý výrobní proces, ale odebírali již upravené výkovky těles pilníků. Dělali buď pro živnostenské provozovny, nebo blízké i vzdálenější továrny, kde byly dokončeny technologické procesy, jako např. kalení.
V období první republiky se označovala sociální úroveň jednotlivých pilníkářů jako uspokojivá. Lidé v třicátých letech za tzv. hospodářské krize tak měli práci, pravidelný finanční přísun a to především i v zimě. Křižánky tak byly nezaměstnaností postiženy v mnohem menší míře než okolní obce s tradiční tkalcovskou výrobou. Pilníkářství tak vesnici pomohlo překlenout kritické období. (Použité zdroje: Ruční pilníkářství na Hlinecku - Václav Michalička)
 
 

Javascript is required to view this map.
Fotografie: 
Vizualizace původního vzhledu lokality Ve dvoře: pohled z moravské strany z louky pod školou
Vizualizace původního vzhledu lokality Ve dvoře: letecký pohled
Vizualizace původního vzhledu lokality Ve dvoře: pohled od stanoviště číslo 3
Vizualizace původního vzhledu lokality Ve dvoře: pohled do dvora v polovině cesty mezi 3. a 4. stanovištěm
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště