Začátek pilníkářství na Křižánkách

Číslo stanoviště: 
2
Začátek pilníkářství na Křižánkách

V roce 1859 došlo ke zrušení cechů a od 1.5. 1860 je nahradila živnostenská společenstva. Ke konci 19. století počet pilníkářských živností významně vzrostl. Tito drobní živnostníci pracovali sami nebo jen s rodinnými příslušníky a svými učni. Je třeba zmínit, že pouze řemeslná produkce nepokrývala životní potřeby, a proto mívali výrobci k dílně přidružené i drobné zemědělské hospodářství. 

Zrušení železáren zkomplikovalo přísun materiálu. Doprava oceli, koksu a uhlí se stala pro poměrně velkou vzdálenost železnice nákladnou. Pilníkáři v té době kromě zhotovování nových nástrojů hodně přecházeli na vysekávání starých pilníků s už opotřebovaným zubem. Kvůli již zmíněným problémům s dopravou materiálu (potřebného k výrobě, či již vyrobeného), byli pilníkáři nuceni sami nabízet své výrobky po okolí a rozvážet je většinou z důvodu nevelké majetnosti na trakaři zájemcům. Stávalo se, že mistři opouštěli své živnosti a věnovali se pouze obchodu s pilníkářským zbožím.
Podstatnou změnou především v pracovních příležitostech bylo založení menší filiální továrny na pilníky v České Cikánce r. 1898 firmou Schmidt a spol. Tato vídeňská firma měla na rakousko-uherském území více pilníkářských závodů a hlavním důvodem zřízením provozovny na Cikánce byla velká základna kvalitních a zkušených řemeslníků hledajících uplatnění. Této skutečnosti využila v roce 1908 i firma Josef Tlustý a Jindřich Löwy v Hlinsku. Podnik na České Cikánce zaměstnával 30 dělníků a hlinecká továrna až 60 lidí.
Začátek 20. století přinesl vznik nových samostatných živnostenských malovýroben a nárůst domáckých výrobců. Ti začali pracovat i pro vzdálené závody - např. pro firmu Otakar Mrázek ve Vídni. Do Vídně odcházelo mnoho místních pilníkářů na zkušenou. Útlum v produkci nastal za průmyslové a obchodní krize v letech 1912-1913. Za první světové  války se výroba omezila na minimum a velké oživení nastalo až po vzniku samostatného Československa. (Použité zdroje: Ruční pilníkářství na Hlinecku - Václav Michalička)

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště