Smrk pančičův (Picea omorika)

Číslo stanoviště: 
7
Smrk pančičův (Picea omorika)

Popis: Strom o výšce až 30 m, má úzkou sloupovitou korunu. Větve krátké, dolní skloněné, pupeny červenohnědé bez pryskyřice. Jehlice 5–20 mm dlouhé, 1–2 mm široké, zploštělé, tupě špičaté, s kratičkou nasazenou špičkou, na obou stranách kýlnaté, na líci tmavě telené lesklé, na rubu s 2 širokými bílými proužky. Jehlice větvičku hustě obrůstají. Šišky po 2–5 na větvičkách, 3–6 cm dlouhé, zprvu zbarveny fialovo purpurově, později do skořicova
Rozšíření: Pochází z bývalé Jugoslávie, kde zaujímá malý areál v povodí řeky Driny na severních vápencových svazích. Na území ČR rostl fosilní pratyp omoriky ještě v druhém interglaciálu. Smrk omorika se u nás pěstuje od roku 1906.
Zajímavost: Smrk pančičův je v Srbsku zakonem chráněny. V současné době hojně pěstovaná jehličina. Vysazuje se do parků a zahrad. Pro svůj vzrůst se hodí i do menších prostor, dobře snaší také městské prostředí.

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště