Olše šedá (Alnus incana)

Číslo stanoviště: 
2
Olše šedá (Alnus incana)

Vzhled: Olše šedá neboli lípalíska má oproti olše lepkaké kůru hladkou, stříbrošedě lesklou a vejčité listy vpředu zašpičatělé, po kraji laločnatě zubaté, o lalocích ostře pilovitých, na rubu nasivělé a pýřité, ale v úhlech nervů nevousaté, na líci i v mládí nelepkavé.
Rozšíření: Roste na podobných stanovištích a kvete v tutéž dobu jako předcházející olše lepkavá, ale není u nás tak rozšířena.
Zajímavost: Zřídka se vyskytuje míšenec obou druhů olší, které někteří považují za samostatný druh olše pýřitá. Má šedohnědou, hladkou kůru, okrouhlé nebo okrouhle vejčité, namnoze tupé, jen ve vrcholcích větviček někdy zašpičatělé, nestejně, skoro 2krát vroubkovaně pilovité listy o slabě vyniklých lalocích, po obou stranách zelené, na líci pýřité až lysé, na rubu bledší,
 

 
 

Javascript is required to view this map.

QR kód s odkazem na kartu stanoviště