JEŘÁB PROSTŘEDNÍ (Sorbus intermedia)

Číslo stanoviště: 
25
JEŘÁB PROSTŘEDNÍ (Sorbus intermedia)

 
Vzhled: Je to větší keř nebo strom dosahující výšky až 14 metrů.Listy jsou střídavé, podlouhle eliptické a dvakrát pilovité, na lícní straně lesklé a zelené, na rubu šedobílé a plstnaté.Květy jsou bílé a vytvářejí laty podobné květenstvím jeřábu ptačího; květy měří asi 15 mm. Muk kvete v červnu. Kališní lístky přetrvávají i po odkvětu v době plodu. Plod je tmavočervená kulovitá malvice dlouhá asi 1,5 cm, dozrává v září. Malvice mají plstnaté stopky a bělavá plst bývá i okolo zbytků kališních lístků..
Rozšíření: Roste v jižní a střední Evropě; na severu se vyskytuje nejdále v jižní Skandinávii. V Česku se mu daří především na vápencích a zásaditých vyvřelinách. Je to teplomilná a světlomilná dřevina odolná vůči suchu.
Zajímavost: Tento jeřáb není náchylný na mráz a je mrazuvzdorný až do –30 °C. Tento druh není náročný na druh půdy, úspěšně roste jak na slunných místech, tak i ve světlých lesích. Snáší také městské znečištění. Pěstuje se především ve městech jako součást okrasných stromořadí a v parcích.
 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště