Život ve sklářské osadě

Číslo stanoviště: 
4
Život ve sklářské osadě

Skláři byli poměrně dobře placeni, mzda odborných pracovníků se pohybovala okolo 10 zlatých týdně, což byla na tu dobu nevídaná částka. Pomocníci a mladší pracovníci měli kromě mzdy v huti zajištěnou i stravu. Milovská skelná huť byla z hlediska zajištění pracovníků v kraji velkou výjimkou.
 

Sklárna měla pro děti sklářů postavenou školu, umístěnou v jedné obytné budově. Školu vydržovali nájemci a částečně i obec. Údaje o počtu dětí, které tuto školu navštěvovali, se liší. Podle evidence chrudimského okresu však v roce 1857 navštěvovalo školu dokonce až 107 dětí. Z takto vysokého počtu je patrné, že do školy nechodily pouze děti sklářů, ale i z blízkých osad. Počet dětí navštěvujících milovskou školu značně kolísal. Za celou dobu existence školy se zde vystřídalo celkem 12 učitelů.
 

Javascript is required to view this map.
3D vizualizace: 
Život ve sklářské osadě
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště