Skalní útvary nad Milovskou kotlinou

Číslo stanoviště: 
8
Skalní útvary nad Milovskou kotlinou

Skaliny rulové hradům podobné zdobí vrcholy horské zvlášť u Milov a naproti nim na moravské straně, kdež jest krajinka náležící k nejkrásnějším partiím Vysočiny Českomoravské. (MUSIL-DAŇOVSKÝ, Emil - Z Chrudimska, 1892).
 

Mezi dominanty, které se tyčí nad Milovskou kotlinou, nepatří jenom Čtyři palice na české straně, ale také na protější moravské straně od severozápadu se táhnoucí hlavní hřeben centrální části Žďárských vrchů. Počíná nejvyšším vrcholem Devíti skal, dále pokračuje přes Lisovskou skálu, Křovinu až po Malinskou skálu. Zde se odděluje menším údolím vrchol Drátník (nazývaný také jako Juránkova skála či Dráteníčky).
Vrcholky hlavního hřebene Žďárských vrchů jsou tvořeny převážně skalnatými útvary. Při pohledu z našeho stanoviště nejsou skály příliš vidět, protože je obklopuje vzrostlý les. Díky vysokému porostu zůstává utajena celá řada dalších skalních útvarů, například Bílá skála, Černá skála nebo nedaleká Vaškova skála. Jak však dokládá více jak 100 let stará fotografie, bývaly tyto vrcholky podobně jako v případě Čtyř palic převážně holé. Místní dokonce chodívali k těmto skalám pást dobytek. Skály se tyčily nad Milovskou kotlinou a připomínaly zbytky starých hradů. Byly výraznou dominantou celého kraje.
Stejně jako autor více jak 100 let starého textu, musí i dnes každý návštěvník při pohledu na moravskou stranu Žďárských vrchů přiznat, že se skutečně jedná o nekrásnější partie Vysočiny.
 

Javascript is required to view this map.
Fotografie: 
Skalní útvary nad Milovskou kotlinou
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště