Samostatná obec České Milovy

Číslo stanoviště: 
14
Samostatná obec České Milovy

Od roku 1850 byly České Milovy součástí obce České Křižánky. V době největšího rozmachu skláren převyšoval počet milovských občanů křižánecké téměř o sto. Není proto divu, že se milovští chtěli osamostatnit. Prvním krokem pro rozdělení Českých Milov a Českých Křižánek na dvě obce byl dopis zaslaný na rychmburský velkostatek dne 4. února 1884. Rozdělení obcí bylo provedeno až na základě rozhodnutí zemské správy politické v Praze dne 19. listopadu 1927.
 

Nová obec byla v té době součástí politického okresu Chrudim, soudní okres Hlinsko. Obec byla samostatná až do roku 1975, kdy byla přičleněna ke Sněžnému. V roce 1990 získaly České Milovy opět samostatnost, která trvala do roku 1999, kdy se staly součástí obce Křižánky.
V obci byla vždy možnost zaměstnání. Kromě skláren se v obci nacházelo několik dalších provozoven. Nedaleko huti fungoval v první polovině 20. století cihelna. Místní živilo i zemědělství. V druhé polovině 20. století vzniklo v obci JZD. Byla postavena drůbežárna a sklad.
V minulosti na území obce vždy existovaly pracovní příležitosti. Nejednalo se pouze práci ve sklárnách, nebo ve službách spojených s provozem hutí. V obci byl mlýn, cihelna a výroba pilníků. Místní nacházeli uplatnění také v lesnictví a zemědělství. Například v padesátých letech minulého století byla v obci postavena drůbežárna.
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště