Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - začátek příběhu

Číslo stanoviště: 
1
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - začátek příběhu

Na okraji lesa pod Čtyřmi palicemi se dodnes nacházejí pozůstatky milovské skelné huti, jako poslední svědectví o příběhu, který zdejší krajina i lidé za posledních 200 zažili.
Lesy v okolí Čtyř palic opakovaně trpěly přírodními kalamitami. Vichřice způsobovaly rozsáhlé polomy a dílo zkázy dokončoval kůrovec. V lesích rychmburského panství zůstávalo ležet velké množství neprodejného dřeva. Vrchnost musela rychle jednat, aby předešla nenapravitelným ztrátám. Začala proto stavět železné pece a hlavně sklářské hutě.
 

Vysočina a především její les, nabízela sklárnám vše potřebné: dřevo a kamení na stavbu výrobních budov, obydlí, skladů a dalších staveb, vodu na pohánění brusek, drtičů křemene a střepů, palivo na vytápění sklářské pece a zejména písek, křemen a popel, jejichž směs se v peci tavila na sklo.
V roce 1835 tak byla postavena na okraji lesa pod Čtyřmi palicemi milovská sklářská huť, kterou rychmburská vrchnost pronajala bratrům Konráthovým, kteří pak sklárnu provozovali. Při sklářské huti vznikla celá nová osada.
 

Javascript is required to view this map.
3D vizualizace: 
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - začátek příběhu
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - začátek příběhu
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště