Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - konec příběhu

Číslo stanoviště: 
20
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - konec příběhu

Místo, na kterém se právě nacházíte, symbolicky uzavírá naší naučnou stezku a tím i příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi.
Na tomto místě byla v roce 1870, tedy v době největší slávy milovských skláren, postavena brusírna na sklo tzv. „šleyferna“. Současně s brusírnou zde byl i stupník na drcení křemene a starého skla. Brusírna měla dvě kola poháněná vodou z mlýnského náhonu, každé kolo mělo čtyři koňské síly. Pohyb hřídele vodního kola brusírny se převáděl složitým soustrojím na rotaci brusného kotouče v dílně.
Okolo brusírny stálo několik dalších stavení. Místu se říká „Ve sklepích“ a pokud se pozorně podíváte, uvidíte skutečně zbytky sklepů. Hlavně na jaře je vidět také koryto a přepad starého náhonu.
Poslední zastavení naší naučné stezky je právě u brusírny, neboť broušení skla bylo poslední produkcí sklářské výroby v Milovech. Když skončila výroba ve sklárnách, nakoupil zásobu zbylého skla brusič Štrobl. Ten milovské sklo brousil a prodával až do své smrti na konci 19. století. Teprve tím končí historie výroby a zdobení milovského skla. Výrobky milovských skláren si můžete prohlédnout například v muzeu v Novém Městě na Moravě, v Poličce, v Pardubicích a Hlinsku.
 

Tak jak ukončila svůj provoz milovská skelná huť, tak z krajiny pod Čtyřmi palicemi začali odcházet i lidé, kteří zde žili. Postupně přestali nacházet práci v průmyslu i v zemědělství. Ze slavné sklárny i brusírny zbyly jenom obrysy sklepů a kdysi spásané a kosené louky postupně zarostly trsy trav. Dříve udržované zákruty Švarcavy se schovaly v hustém porostu olší a vrb, vrcholek Čtyřpaličaté skály zakryl vzrostlý les. Dnes by již žádný sklář z milovské huti svůj kraj nepoznal. Snad jste jej díky naší stezce mohli poznat alespoň vy.
 

Javascript is required to view this map.
3D vizualizace: 
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi - konec příběhu
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště