Fauna luk v meandrech Svratky

Číslo stanoviště: 
19
Fauna luk v meandrech Svratky

Další živočichové a rostliny, které se zde vyskytují.
Vydra říční - žije po většinu roku samotářským životem. Je skvělý plavec a potápěč, pod vodou vydrží až 5 minut a uplave stovky metrů. Loví od soumraku, živí se vodními živočichy - rybami, obojživelníky a drobnými savci. V hlinitých březích či pod kořeny stromů si vyhrabává dlouhou noru s doupětem, vchod je většinou pod vodou. Páří se od února do června. Po dvou měsících samice rodí 1 až 4 mláďata, která s matkou zůstávají asi jeden rok. Zákonem chráněná, ohrožená.

Hýl rudý - zavalitý, zhruba velikosti vrabce. Žije v křovinatých porostech podél vodních toků, na vlhkých loukách s roztroušenou zelení. Samec na sebe upozorňuje typickým zpěvem a to nejčastěji opakující se melodickou hvízdavou slokou „hit-hyt-jehytjá“. Do jednoduchého hnízda, které bývá nízko v křovinách či bylinném podrostu, samička snáší obvykle 4 vejce. Na snůšce se střídají oba rodiče. Potravu tvoří nejrůznější semena, zejména rdesna, pryskyřníku a šťovíku. Z hnízdišť mizí již počátkem srpna, odlétá zimovat až do Indie. Ohrožený, zákonem chráněný druh.
 
Chřástal polní - velikosti štíhlé koroptve. Obývá zejména louky, i neudržované, spatřit jej lze jen zcela výjimečně. Aktivní je převážně navečer a v noci. Samec se ozývá opakovaným jednoduchým a rytmickým voláním „rep-rep“. Hnízdo je skryto na zemi ve spleti rostlin. Snůšku 8 až 12 vajec zahřívá pouze samička, ta také odvádí mláďata z hnízda krátce po vylíhnutí. Živí se zejména hmyzem. Tažný druh, na přelomu srpna a září se vydává na cestu do rovníkové a jižní Afriky. Zpět se vrací koncem dubna a v květnu. Silně ohrožený, zákonem chráněný druh.
 
Zmije obecná - je jediným jedovatým hadem České republiky. Dospělé samice dorůstají délky 70 až 100 cm, samci nejvýše 60 cm. Zmije vyžaduje dostatek slunečního svitu a vlhkosti, proto se s ní můžeme nejčastěji setkat na osluněných svazích a v blízkosti proudících vod. Loví obvykle v noci drobné hlodavce, obojživelníky a ještěrky. Zimní období tráví v podzemí. V dubnu dochází k páření, asi po čtyřech měsících samice rodí 5 až 20 vajec, z nichž se okamžitě klubou mláďata. Zákonem chráněná, kriticky ohrožená.

Javascript is required to view this map.
Video: 
Zmije
Chřástal polní
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště