Řeka Svratka

Číslo stanoviště: 
17
Řeka Svratka

Řeka Svratka vstupuje do území jako cca 8m široký tok s kamenitým dnem. V lokalitě luk s nesčetnými meandry se řeka zužuje na 2 až 3m. Břehy řeky lemují jednotlivé keře a stromy hned šesti druhů vrb. V řece vlají dlouhé závěsy hvězdoše háčkatého a prameničky obecné. Jsou úkrytem ryb i bezobratlých a přispívají k samočištění.

Přirozená dynamika toku, včetně pravidelných záplav znamená dynamický vývoj tůní a podporu jejich oživení. Tůně jsou oživené bezobratlými živočichy, ale i rybami – typická je štika i střevle potoční. Vegetace je tvořena bahenními a vodními druhy rostlin. V minulosti byly břehy tůní kosené, dnes jsou bez péče a nekosené. Velkým problémem poslední doby je rychlé zanášení tůní sedimentem a změna živinových poměrů. Z tůní kypících životem se stává zahnívající bažina s minimem oživení bez zajímavějších druhů.

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště