Les jako zdroj obživy

Číslo stanoviště: 
11
Les jako zdroj obživy

Lesy milovské jakoby oživly. U každého snad kmene dva dřevaři, řezajíce v mohutný kmen. Pila jen skřípala. Jinde opět silnými údery nasekávali mohutný peň, jenž snad 100 let odolával větrům a bouřím. Opodál stály ženy s malými sekerkami, čekajíce, až strom s praskotem k zemi dopadne, aby osekaly chvoj a oloupaly kůru.
                                                                                                                     
                                                                                                                    K. Zatty - Obrázky ze Žďárských hor – 1894
 

Zemědělství ve zdejším kraji bylo vždy díky málo úrodné půdě a drsnému klimatu skromné a s menšími výsledky než v úrodných nížinách. Místní proto často nacházeli obživu i v lese. Jak dokazuje úvodní text, patřila mezi častý způsob obživy těžba dřeva. Jednalo se o práci náročnou a velmi nebezpečnou.
Nevhodná druhová skladba místních lesů měla za následek časté kalamity. Převážně smrkové monokultury pravidelně postihovaly sněhové či větrné kalamity a značné škody způsobovaly i biotičtí škůdci, například bekyně mniška. Potřeba rychlého zpracování rozsáhlých lesních polomů přilákala do kraje i dřevorubce z cizích zemí. Připomínkou na tyto cizí dřevorubce mohou být i místní názvy ve zdejších lesích (například název „U ruské boudy“).
Mezi další častá lesní řemesla patřilo řemeslo uhlířů, kteří vyráběli v milířích dřevěné uhlí nebo již zmíněná výroba popela.
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště