Historie obce České Milovy

Číslo stanoviště: 
13
Historie obce České Milovy

Osadu s názvem Milovy můžete najít na české i moravské straně hraniční řeky Svratky. Zatímco moravské Milovy patřily k panství novoměstskému, Milovy v Čechách byly součástí panství rychmburského. První zmínka o Milovech jako o osadě je z roku 1587 a týká se právě strany moravské, tedy osady v okolí turisty vyhledávaného Milovského rybníka. Ten byl vybudován v roce 1610 tehdejším majitelem novoměstského panství Vilémem Dubským z Třebomyslic.
 

Vznik názvu obce není zcela zřejmý. Podle jedné z verzí je název osady odvozen o slova „milý“. Další z verzí odvozuje název obce od slova Mílový (například jako označení lesa) nebo jako označení místa Mílové. 
Název obce se pak přenesl na osadu na české straně. Osídlení zde spadá do doby pozdní horské kolonizace koncem 17. století. V roce 1648 si zde začali dělníci z blízké železářské huti na Březinách stavět domky.
Zajímavé je, že ještě v roce 1794 krajský úřad neznal osadu Mílovy a že také na mapě jí neměl, neboť žádal, aby z Rychmburka napsali, kde leží a nejmenuje-li se osada jinak.
Do roku 1850 patřili České Milovy k panství Rychmburskému. Po správní reformě v polovině 19. století tvořily spolu s Českými Křižánkami jednu obec. Obec používala společnou pečeť a nesla označení České Křižánky (resp. pouze Křižánky). Starostové z těchto dvou částí se pravidelně střídali.
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště