Druhová skladba lesa v PR Čtyři palice

Číslo stanoviště: 
12
Druhová skladba lesa v PR Čtyři palice

 
Milovské lesy jsou jedny z nejlepších. Staleté sosny zdají se výškou svou dosahovati až k nebesům. A jak zdrávy jsou. Nikdy nepřipadla myšlenka tyto pomníky tvůrčí síly, jež si příroda sama zbudovala zničiti.
                                                                                                                                     
                                                                                                                            K. Zatty - Obrázky ze Žďárských hor - 1894
 

Typickým původním porostem nejen v okolí Čtyř palic, ale i celé Českomoravské vrchoviny jsou smíšené jedlobukosmrkové lesy s příměsí dalších druhů dřevin.
Na druhové složení současných lesů měl a má největší vliv člověk, který v lesích plánovitě hospodaří již více než dvě stě let. V současnosti zde proto stále převažují jehličnaté lesy tvořené smrkem ztepilým.
 
V PR Čtyři palice je však hojně zastoupen i buk lesní, který se zde přirozeně zmlazuje. V porostu je možné najít ve větší míře jedli bělokorou.
Z přimíšených dřevin se zde vyskytuje javor klen, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, jasan ztepilý, osika obecná nebo borovice lesní. Jednotlivě zde můžete objevit i třešeň ptačí, která je nejen ozdobou porostu, ale má i velmi cenné dřevo.
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště