Čtyři palice

Číslo stanoviště: 
7
Čtyři palice

Čtyři palice jsou z dvojslídné ortoruly svrateckého krystalinika. Tento skalní útvar vznikal mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách, zde byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky s výškou až 33 m, na něž ve svahu navazuje nižší skalní hřeben. Směrem od severu jsou to Děvín (výška skalní stěny 28 m), Čtyřpaličatá skála (31 m) a Tvrz (22 m). Před tvrzí je situován předsunutý nižší skalní útvar Opomenutá.

Na stanovištích lesních typů kamenité a kyselé smrkové bučiny s fragmenty skeletové jedlové 6 bučiny je vedle smrku výrazně zastoupen i buk, jedle bělokorá, javor klen a je zde vytvořen jen chudý oligotrofní podrost. Na skalách se zachovala zakrslá borovice lesní, a dále bříza bělokorá a jeřáb ptačí, skály a sutě jsou porostlé lišejníky a mechorosty. Z živočišstva je významný výskyt bezobratlých, především střevlíkovitých, pavouků a sekáčů, z obratlovců zejména ptáků – datla černého, sýce rousného, holuba doupňáka a krkavce velkého. Přírodní rezervace je turisticky zpřístupněna a je využívána horolezecky celoročně na Čtyřpaličaté skále a se sezónním omezením (16.7.-28.2.) na skále Tvrz.

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště