České Milovy - U mlýna

Číslo stanoviště: 
15
České Milovy - U mlýna

Pro České Milovy je typická nejen roztroušená zástavba, ale také existence několika relativně samostatných lokalit. Tomuto místu se říká U mlýna.
Mlýn zde stál od nepaměti. Stávající budova pochází z roku 1812. V roce 1872 měl mlýn dvě vodní kola o průměru 2,52 cm a o šířce 85cm. Mlýn měl dvě obyčejná mlecí složení, která byla později upravena na umělecký mlýn, který byl vybaven mlecí stolicí. V roce 1912 byla obyčejná mlecí složka nahrazena Francisovou turbínou. Díky turbíně vznikla u mlýna malá vodní elektrárna, která vyráběla elektřinu nejen pro vlastní spotřebu mlynářů, ale i pro okolí až do roku 1962. Od roku 1812 zde působili mlynáři Neumanové. Mlýn se předával z generace na generaci.
 
(Informace pocházejí od znalce mlýnů Ludvíka Štěpánka ze Zaječic, který je získal z rozhovoru se ženou posledního mlynáře.)
 
 

K mlýnu vedl 1,5 km dlouhý náhon, který začínal u splavu pod bývalou sklářskou hutí a končil za mlýnem, kde se voda z náhonu vlévala zpět do řeky Svratky. V místech, kde se náhon kříží s březinskou silnici, stávala brusírna – tzv. „šleyferna“.
Náhon je v terénu dobře patrný a v některých místech je v něm stále voda. Náhon tvoří na většině své délky východní hranici I. zóny CHKO Žďárské vrchy a hranici PR Meandry Svratky u Milov.
Lokalita U mlýna dnes leží trochu stranou, mimo hlavní frekventované trasy. Přitom dříve vedla kolem mlýna hlavní silnice na Březiny. Jak je vidět na staré historické mapě s průsvitem současného leteckého snímků, neexistovala část silnice mezi místem, kde stála brusírna a předchozím stanovištěm. Březinská silnice se za náhonem stáčela prudce doprava a pokračovala v trase dnešní obecní komunikace kolem náhonu k mlýnu a od mlýna po cestě, na které stojíte, směrem na Březiny.
 

Javascript is required to view this map.
QR kód se souřadnicemi: 

QR kód s odkazem na kartu stanoviště