Škola

Číslo stanoviště: 
1
Škola

 Vyučování dětí v Křižánkách nebylo vždy takovou samozřejmostí, jak se nám to možná jeví dnes.
Až krajský úřad jihlavský nařídil 16. 10. 1800 neodkladné zřízení školy. Byla proto neprodleně zřízena komise, která měla posoudit všechny okolnosti. Výsledkem bylo, že po dalších deset let zůstalo vše při starém. 
 

 
Budova byla původně jednopodlažní, až v roce 1892 bylo přistavěno patro. Tehdy školu navštěvovalo více než 150 dětí. Ve škole byl také přízemní byt pro školního správce skládající se z kuchyně a dvou světnic a v prvním patře pak ještě jedna světnička pro mladší sílu učitelskou. Vyučovalo se celoročně dopoledne i odpoledne.
V době 2. světové války byla škola trojtřídní a navštěvovala ji téměř stovka dětí. Po roce 1946 vznikla jako součást školy také škola mateřská. 
Do roku 1985 fungovala škola jako dvojtřídní, avšak pro nedostatek žáků byla v témže roce škola i školka uzavřena. Místní děti musely začít dojíždět do nedaleké Svratky. 
Mateřská škola se do Křižánek vrátila v roce 1991 a čtyři roky nato se podařilo zcela obnovit i základní školní výuku. Ovšem po tolika letech, kdy byla škola zcela mimo provoz, byla budova doslova v katastrofálním stavu. Vzhledem k vysokým finančním nákladům na opravu bylo nutné uskutečnit rekonstrukci postupně, v několika etapách. 
Peníze se nakonec sehnat podařilo a tak bylo možné v letech 2006 – 2008 přistoupit k realizaci dlouhé řady oprav a úprav. Budova prodělala nejen kompletní vnější a vnitřní rekonstrukci, ale dočkala se také plynofikace. Oprava stála více než 8 milionů korun. 
 

Javascript is required to view this map.
Audio: