Kaplička

Číslo stanoviště: 
3
Kaplička

 Malé sakrální stavby, dnes poněkud opomíjené a přehlížené, patřily od nepaměti ke každé vesničce. Ať už to byl jen obyčejný křížek, zvonička, boží muka či kaplička, nebylo na chudém Horácku snad jediné vísky, kde by lidé nedali podobným způsobem najevo svou zbožnost. Každá z těchto staveb byla originálem. Některé pouze jednoduchých tvarů, jiné bohatě zdobené. Lišily se dokonalostí, která byla známkou umu svého mistra stavitele.

 
 
Stejně jako všechny původní jednoduché dřevěné stavby, ani křižánecká zvonička neodolala zubu času, který ji stále více nahlodával. A tak se v roce 1863 rozhodli místní občané vystavět si kapličku novou, pevnější, která by lépe odolala nepřízni počasí.
Nová kaplička, která byla zasvěcena Panně Marii - pomocnici křesťanů, po své předchůdkyni ale přece jen něco zdědila. Zvon, který byl ulit v roce 1753 v dnes už dávno zaniklé skelné huti na Brušovci.
Se zvukem tohoto zvonu lidé vstávali i uléhali po dlouhá léta. Až druhá světová válka dokázala jeho hlas umlčet. Tehdy byly veškeré zvony sbírány a odváženy na válečné účely. Podobného osudu byl ale křižánkovský zvon ušetřen. To tehdejší farář Menšík jej nechal tajně odvézt do Herálce, kde se v úkrytu šťastně dočkal konce válečného běsnění. 
Zpět do kapličky se zvon vrátil v roce 1946, kam jej na svém jízdním kole obětavě přivezl místní občan František Dřevikovský. To proto, aby velebný hlas zvonu doprovodil na poslední cestě jeho maminku. 
Kaplička zasvěcená Panně Marii - pomocnici křesťanů, stojí v Křižánkách dodnes. Už se sice nezvoní ráno, v poledne a večer, ale poslední sbohem, kterým se pozůstalí loučí se zesnulým, je díky hlasu zvonu stále slyšet široko daleko.
 

Javascript is required to view this map.
Audio: