Bílá skála

Číslo stanoviště: 
5
Bílá skála

 Na samém konci více než kilometrového pásma skalního bloku táhnoucího severovýchodně od vrcholu Devět skal už po staletí pevně stojí Bílá skála. Najdete ji 2km jihozápadně od Křižánek a své neopakovatelné kouzlo má především pro amatérské i profesionální ornitology. 

Až do roku 1957 byla domovem sokola stěhovavého a dodnes je vyhledávána jako nocoviště a potencionální hnízdiště v chráněné krajinné oblasti se rozšiřujícího krkavce velkého. V nočních hodinách je tu zase slyšet houkání sýců rousných a puštíků obecných, ve dne hlasité ťukání datla černého. Tento skalní útvar není bohužel turisticky zpřístupněn, ovšem horolezecká činnost je zde alespoň omezeně povolena a to na vyznačených úsecích v době od 1. července do 28. února. Okolní lesy jsou převážně smrkové s mírným zastoupením buku. Porost na skále samotné tvoří kromě smrku také bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Z rostlin tu najdete především mechy, lišejníky, traviny a kapradiny, ale také borůvky, šťavel kyselý a brusinky.
 

Javascript is required to view this map.