České Milovy

Číslo stanoviště: 
1
České Milovy

Jednou z místních částí obce Křižánky jsou také České Milovy. První zmínka o Milovech jako osadě na moravské straně je z roku 1587, kdy při odhadu novoměstského panství se uvádějí jako „louky na Milejovích“, které patřily k rychtě v Německém (Sněžném). 
 
 

V roce 1610 zbudoval tehdejší majitel Vilém Dubský z Třebomyslic rybník „Milegowi“. V roce 1741, po zpustošení okolních lesů velkou vichřicí, byl postaven u rybníka železný hamr, aby mohlo být zužitkováno padlé dřevo. Ovšem nejvýznamnější rozmach čekal Milovy až o něco později. V roce 1835 tady byla Rychenburskou vrchností založena huť na výrobu dutého skla. Tímto započaly dny největší slávy Českých Milov. Pro přibývající skláře a jejich pomocníky se v rozrůstající obci muselo vytvořit zázemí v podobě školy pro jejich děti, pekárny a masného krámu. 
Milovská sklárna se zaměřila zejména na výrobu užitného skla. Produkovali například sklenice, karafy a další stolní a užitné předměty, jako například svícny, petrolejové lampy, lustry, květináče nebo mycí soupravy a jiné výrobky. Specialitou Milovských skláren byly takzvané svatební láhve. Vevnitř byla zatavena figurka nevěsty, kohoutka a podobně. Místní zajímavostí je také váza stylizovaná do podoby přesýpacích hodin. Vyrábělo se zde i tzv. uranové sklo. Její výrobky byly určeny všem vrstvám obyvatelstva. Zdejší výrobky byly žádané, ale i v zahraničí.
Všechno krásné ale nakonec končí. A konec postihl i Milovské sklárny. Jedním z důvodů byla hospodářská krize, dalším modernizace konkurenčních skláren v Podkrkonoší a na Šumavě. Ale byly tu i jiné příčiny. Chyběla zde například železnice, která by usnadnila dovoz surovin a vývoz výrobků. A navíc, pro výrobu bylo také zapotřebí velké množství dřevěného uhlí a zdejší okolní lesy nemohly být káceny a likvidovány donekonečna. V roce 1894 byla sklářská huť na Milovech zbořena. Zbylé zásoby surového skla skoupil brusič František Štrobl a pracoval s ním podomácku až do konce 19. století.
Kdysi rozrůstající se sklářská osada pomalu pustla a upadala v zapomnění. Lidé odcházeli za prací a bylo jich tu čím dál méně.Od roku 1850 do roku 1927 byly České Milovy osadou obce Křižánky. Po té se staly samostatnou obcí. Od roku 1975 byly přiděleny ke Sněžnému, v roce 1990 se opět osamostatnily a v roce 1999 přešly pod správu obce Křižánky. Dnes jsou České Milovy především rájem turistů a milovníků divoké a ničím nezdeformované přírody. Právě ta dodává místu neopakovatelné kouzlo. Jakkoliv byla v minulosti
 

Javascript is required to view this map.