Rok 2005 - fotografie z pracovní schůzky s projektantkou centra