Rostliny luk v meandrech Svratky

Stand Number: 
18
Rostliny luk v meandrech Svratky

Louky v meandrech řeky Svratky poskytují životní podmínky pro velký počet druhů rostlin a živočichů. Mezi nejzajímavější patří tyto druhy.
Rdest alpský – u nás je to v současnosti vzácný a silně ohrožený druh, vyskytuje se od nížin do hor. Nejčastěji roste v rašelinných tůňkách, rybnících, horských řekách, mrtvých říčních ramenech a v potocích. V minulosti byl hojnější, ale ustoupil díky intenzivnímu chovu ryb a znečištění vod.

Ostřice trsnatá - v České republice roste roztroušeně od nížin do podhůří. Její výskyt je však nerovnoměrný, v některých oblastech zcela chybí. Nejčastěji ji najdeme na vlhkých loukách nebo i v mokřadních olšinách.
 
Mihule potoční - je v Česku kriticky ohrožený druh mihule z nadtřídy kruhoústí. Hadovité tělo je zakončené kruhovitými ústy. Za hlavou se nachází 7 žaberních štěrbin. V zadní části těla je ploutevní lem. Hřbet je tmavý, boky žlutavé a břicho stříbřité. Mihule potoční dorůstá délky až 20 cm. Obývá především potoky a menší řeky.
 
Mník jednovousý - je sladkovodní ryba o délce až 1,2 m a hmotnosti 34 kg. Dožívá se až 20 let. Dorůstá délky až 80 cm a hmotnosti 5 kg. Přes den bývá ukryt. Loví larvy hmyzu, korýše a jiné ryby za úsvitu nebo stmívání. Tře se v zimě uprostřed noci, často pod ledem.
 

Javascript is required to view this map.
QR code with coordinates: