Žádná stanoviště

Theme

Památková rezervace

 Obec Křižánky ležící v srdci Žďárských vrchů je počtem 45 kulturních památek největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Řeka Svratka ji dělí na dvě části - českou a moravskou. 

Křižánky jsou typickým horským sídlem s rozptýlenou zástavbou. Mezi domky vybíhající do okolních kopců najdeme malá roubená stavění ale i veliké zemědělské usedlosti bohatších sedláků. Již začátkem šedesátých let 20. století byla rozpoznaná architektonická hodnota objektů, které jsou typickými stavbami Horácka na českomoravském pomezí a část z nich byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. K výraznějšímu zhodnocení jednotlivých objektů a k celkové plošné ochraně části obce došlo teprve v roce 1995, kdy byla část území obce prohlášena vesnickou památkovou rezervací.