Stands - Sustainable Development

Žádná stanoviště

Theme

Realizované projekty

Rozvoj obce je v podmínkách naší obce velice problematický. Rozpočet samosprávy se odvíjí především od počtu trvale bydlících obyvatel. Z vlatních zdrojů proto nění možné tento rozvoj uskutečnit a hlavně udržet v dlohodobém horizontu. Získávání finančních prostředků z krajských, národních či evropských fondů je tak jedinou možností, jak cokoliv v naší obci uskutečnit.   

 

 

Rok

Program

Název akce

2007

Ministerstvo financí ČR

Rekonstrukce budovy školy I. etapa

MŽP ČR - podpora MA21

MA 21 v obci Křižánky

Ochrana obecního majetku v kraji Vysočina        

Elektronické zabezpečení budovy OÚ Křižánky  

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Komunitní plánování a zavádění principů MA 21 v obci Křižánky

Podpora obnovy venkova - MMR

Pojďme si hrát

Podpora obnovy venkova Vysočiny 2007

Rekonstrukce prodejny potravin

Společný regionální operační program

Vzdělávací centrum v obci Křižánky

Fond Vysočiny

Zabezpečení PC ve Vzdělávacím centru

2008

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Podpora zdravého životního stylu v ZŠ Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Podpora zdravého životního stylu v ZŠ Křižánky - pokračování

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Podpora plánování a zavádění principů MA21 v obci Křižánky

Podpora obnovy venkova – MMR

Namaluj si náves

Podpora obnovy venkova Vysočiny 2008

Vnější opravy budovy ZŠ Křižánky

Fond Vysočiny (Doprovodná infr. cest. ruchu)

Zastavte se u nás!

Fond Vysočiny (Bioodpady)

Kompostéry v obci

Ministerstvo financí ČR

Rekonstrukce budovy školy II. etapa

Podpora kulturních akcí

Oslavy 111. let od založení SDH Křižánky

Fond Vysočiny (Popularizace a vzdělávání ICT)

Vzdělávání v oblasti IT v obci Křižánky

2009

Generální ředitelství HZS

Stavba hasičské zbrojnice v obci Křižánky

Podpora obnovy venkova Vysočiny 2009

Oprava hřbitova v místní části České Milovy      

Podpora obnovy venkova – MMR

Oprava zvonice v místní části České Milovy         

Podpora obnovy venkova – MMR

Úprava prostranství před vzdělávacím centrem   

Fond Vysočiny (Čistá voda)

Projektová dokumentace k územnímu řízení kanalizace a ČOV

Fond Vysočiny (Naše školka)

Dokončení kuchyně ZŠ a MŠ Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Komunitní akce a zavádění principů  MA21 v obci Křižánky v roce 2009

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina

Komunitní akce a zavádění principů  MA21 v obci Křižánky v roce 2009 - II

2010

Fond Vysočiny (Rozvoj venkova 2009)

Oprava komunikace v místní části České Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočiny

Komunitní akce a zavádění principů MA21 v obci Křižánky v roce 2010 - 2. projekt

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočiny

Komunitní akce a zavádění principů MA21 v obci Křižánky v roce 2010

Program obnovy venkova Vysočiny 2010

Bezdrátový rozhlas Křižánky

Program rozvoje venkova

Oprava místní komunikace, veř. prostranství a osvětlení v lokalitě Kyšperka

Revolvingový fond MŽP

Zapojování veřejnosti do rozvoje obce Křižánky

2011

Program rozvoje venkova

Vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu v regionu obce Křižánky 2009/2010

OP životní prostředí

Průzkumný vrt Křižánky

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2011

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Křižánky

Revolvingový fond MŽP

On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v Obci Křižánky

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2011

Hrajeme si na vsi

Revolvingový fond MŽP

Farmářské trhy v obci Křižánky

Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočiny

Naplňování principů MA21 a rozvíjení a podpora komunitních akcí v obci Křižánky 2011

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2011

Stavební úpravy OÚ - II.etapa

Fond Vysočiny - GP rozvoj vesnice 2010

Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II.etapa

POVV 2011

Stavební úpravy domu čp 96