Příbytky sklářských dělníků

Stand Nummer: 
2
Příbytky sklářských dělníků

Pro úspěch skláren nebyla důležitá pouze dostupnost surovin, ale především zručnost sklářů. Milovské sklárny přilákaly za nabídkou nové pracovní a životní příležitosti. Skláři byli většinou cizího původu, ale již v první generaci splynuli s domácím obyvatelstvem a často byli na předních místech v obci.
 

Pro skláře i pomocný personál bylo vybudováno celkem sedm velkých prostorných budov – tzv. kvartýrů.
Před jednou z těchto budov se právě nacházíme. Po překročení mostku bývalého náhonu se dostáváte k prvnímu stavení sklářské osady, které sloužilo k ubytování sklářských dělníků.
 

Javascript is required to view this map.
3D Visualisierung: 
Příbytky sklářských dělníků
QR-Code mit den Koordinaten: